Laatste update van deze pagina: 27-1-2022

De algemene voorwaarden van Studio Jurk bestaan uit twee onderdelen. Deel één omvat de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de cursussen, workshops en inloopmomenten de je aanschaft en/of reserveert in het onderdeel ‘lessen’ op www.studiojurk.nl.

Deel twee bestaat uit de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de producten en diensten die je aanschaft in het onderdeel ‘winkel’ op www.studiojurk.nl. Oftewel, de stoffen, patronen, jurken, cadeaubon en/of de strippenkaart.

Coronamaatregelen & voorwaarden
Up-to-date info over Corona maatregelen & voorwaarden lees je hier. Je gaat hiermee akkoord op het moment van inschrijving, dus lees deze vooraf goed door. Net zoals de algemene voorwaarden hieronder.

Vragen?
Heb je vragen over de voorwaarden? Neem dan contact met ons op. Wij beantwoorden vragen per mail binnen vijf werkdagen. In wettelijke schoolvakanties zijn wij gesloten, mail wordt beantwoord binnen vijf werkdagen nadat de vakantie is afgelopen.

 

Deel 1: algemene voorwaarden voor cursussen, workshops en de inloop – alle vormen van ‘lessen’ bij Studio Jurk

Inhoudsopgave:

 1. Artikel 1 – Inschrijving
 2. Artikel 2 – Aantal deelnemers
 3. Artikel 3 – onvoldoende deelnemers
 4. Artikel 4 – Afmelden
 5. Artikel 5 – Inhaallessen
 6. Artikel 6 – Annuleren of opzeggen
 7. Artikel 7 – Restitutie
 8. Artikel 8 – Betalingen
 9. Artikel 9 – Strippenkaart
 10. Artikel 10 – Een les is vol
 11. Artikel 11 – Elke 9 weken opnieuw inschrijven
 12. Artikel 12 – Resultaat
 13. Artikel 13 – Vervallen van een les
 14. Artikel 14 – Aansprakelijkheid
 15. Artikel 15 – Copyright
 16. Artikel 16 – Klachtenregeling
 17. Artikel 17 – Ontzeggen van deelname

Artikel 1 – Inschrijving
Door versturen van het digitale inschrijfformulier op studiojurk.nl ga je akkoord met de algemene voorwaarden Deel 1 – alle vormen van ‘lessen’ en de betalingsplicht. Je inschrijving is persoonsgebonden. Wanneer de deelnemer minderjarig is, zijn de ouder(s) en/of verzorger(s) betalingsplichtig. Je geeft op het inschrijfformulier aan of je ouders akkoord zijn met de inschrijving en dus met de betaling. Door het insturen van een inschrijfformulier ga je de verplichting aan tot betaling van het lesgeld van de totale cursus van 9 weken, de betreffende workshop en/of het inloopmoment. Jouw inschrijving is definitief zodra je van ons per email een bevestiging hebt gekregen en het verschuldigde bedrag binnen 10 dagen na inschrijving op onze rekening staat. Is het bedrag niet tijdig betaald, dan kunnen wij je inschrijving laten vervallen en deze plek weer beschikbaar stellen voor inschrijving door anderen. Maar voordat we daartoe overgaan, stellen we je daar altijd per mail van op de hoogte. Na ontvangst van je inschrijving word je voor de cursus, workshop of inloop ingedeeld. Hierbij geldt vol=vol. Bij een aanmelding voor de cursus “de Jurk, of iets anders voor alle cursusperioden van een lesjaar (september tot juli), krijg je per lesjaar €30,- korting.

Artikel 2 – Aantal deelnemers
Een cursus gaat door bij minimaal 4 en maximaal 7 deelnemers. Een workshop gaat door bij minimaal 4 en maximaal 6 tot 8 deelnemers. Dit exacte aantal staat bij de aankondiging van de workshop aangegeven. Een inloop gaat door bij minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers.

We kennen de plekken toe op basis van volgorde van aanmelding: wie het eerst komt, die het eerst maalt. En daarbij geldt: vol=vol.

Artikel 3 – Onvoldoende deelnemers
Wanneer er exact één week voor de start van een cursus of workshop onvoldoende inschrijvingen zijn (minder dan 4), wordt de cursus of workshop geannuleerd. Je krijgt hier dan direct per mail bericht van. Het eventuele vooruitbetaalde bedrag voor deelname wordt binnen 7 werkdagen teruggestort op je rekening.

Wanneer er exact 24 uur voor aanvang van de inloop onvoldoende deelnemers zijn (minder dan 3), wordt het inloopmoment geannuleerd. Je krijgt hier dan per direct per mail bericht van. Gereserveerde uren worden uiteraard niet in rekening gebracht.

Artikel 4 – Afmelden
Als je een les van een cursus moet missen, dan kun je deze in overleg inhalen, mits je jezelf 24 uur voor aanvang van de les afmeldt en er zich tijdens de cursus een inhaalplek beschikbaar is in een andere groep van hetzelfde niveau. Afmelden kan per email. Bij niet tijdig afmelden kan de les niet worden ingehaald.

Zie voor het afmelden van een workshop Artikel 6 ‘annuleren of opzeggen’.

Een reservering voor een inloopmoment kun je tot 24 uur voor aanvang van de inloop annuleren. Dan laten we de reservering vervallen en komt je plek vrij voor een ander. Als je de reservering niet op tijd annuleert brengen we alsnog 2 uur in rekening.

Artikel 5 – Inhaallessen
Een cursus duurt negen weken en wij gaan er vanuit dat je elke les aanwezig bent. Mis je 1 of meer lessen, neem dan vooraf contact met ons op om te bespreken of je deelname in deze periode wel haalbaar is.

Mis je de eerste twee lessen van De basiscursus, dan behouden wij ons het recht voor je de deelname aan deze lesperiode te ontzeggen om de kwaliteit van onze lessen aan de andere deelnemers te blijven garanderen. Zie voor meer informatie artikel 17.

Per cursus kun je in overleg 1 (op tijd afgemelde) les inhalen tijdens een andere les in diezelfde periode, als daar een inhaalplek beschikbaar is. Als je die les ook mist, kun je deze les niet meer inhalen.

Op de workshops of de inloop zijn inhaallessen niet van toepassing.

Artikel 6 – Annuleren of opzeggen

Na inschrijving heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst (dit is je herroepingsrecht). Let op: je ziet af van je herroepingsrecht, als de workshop of cursus binnen 14 dagen na je inschrijving start.

Zodra je jezelf hebt opgegeven voor een cursus, kun je deze aanmelding tot 3 weken voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren. Het eventueel reeds betaalde lesgeld wordt binnen 7 werkdagen teruggestort op je rekening. Ben je later met annuleren? Dan zijn we genoodzaakt de kosten van jouw deelname volledig in rekening te brengen*.  Het annuleren van de cursus kan schriftelijk of per e-mail. Je opzegging is alleen geldig wanneer deze schriftelijk of per mail door ons is bevestigd.

Een aanmelding voor een workshop kun je tot exact 3 weken voor aanvang van de workshop annuleren. Het annuleren van de workshop kan schriftelijk of per e-mail. Je opzegging geldt pas wanneer deze schriftelijk of per email door ons is bevestigd. Ben je te laat met annuleren? Dan moeten we de totale kosten van jouw deelname in rekening brengen*.

*We zijn niet verplicht, maar proberen wél altijd om toch een andere deelnemer voor jouw inschrijving te vinden. Lukt dit en/of draag je zelf iemand aan? Dan brengen we €35,- administratiekosten in rekening. Het eventueel overige deel van het reeds betaalde lesgeld wordt teruggestort op je rekening, nadat wij de betaling van de vervanger hebben ontvangen en zijn/haar inschrijving daarmee bevestigd is.

Een reservering voor een inloopmoment kun je tot 24 uur voor aanvang van de inloop annuleren. Dan laten we de reservering vervallen en komt je plek vrij voor een ander. Als je de reservering niet op tijd laat vervallen brengen we alsnog 2 uur in rekening.

Let op: deze bedenk- en annuleertermijnen gelden ook als de deelnemer de cursus boekt en het bedrijf of werkgever deze betaalt. Wanneer het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd.

Artikel 7 – Restitutie
Restitutie van lesgelden vindt alleen plaats bij annulering tot 3 weken voor aanvang van de cursus, tot 3 weken voor aanvang van een workshop en tot 24u voor aanvang van een inloopmoment. Last minute afmeldingen vanwege ziekte of afwachting van uitslag van een coronatest vormen hierop geen uitzondering. We verlenen geen restitutie op (een deel van) een reeds aangeschafte strippenkaart.

Artikel 8 – Betalingen
Wijze van betaling: per bankoverschrijving of betaallink, na ontvangst van de door ons verstuurde factuur. De betaling moet binnen twee weken na inschrijving en/of voor aanvang van de cursus of workshop gedaan worden, anders hebben wij het recht de inschrijving te laten vervallen.

De inloopmomenten worden vooraf betaald per bankoverschrijving of betaallink. Je neemt één ochtend af in de vorm van een proefles. Of 6 of 12 uur in de vorm van een strippenkaart. Per inloopmoment kun je 2 of 3 uur gebruik maken van de les en dus laten afstempelen.

Artikel 9 – Strippenkaart
Om gebruik te kunnen maken van de inloop koop je een proefles of een strippenkaart. De strippenkaart ligt de eerste keer dat je naar de inloop komt voor je klaar. Op de strippenkaart staat een datum, je naam en een nummer. De strippenkaart is persoonsgebonden. En hij is geldig tot 1 jaar na uitgifte. Elke keer als je bij ons aan de slag gaat stempelen we de strippenkaart af. Een strip = een uur. Je moet de strippenkaart dus elke keer dat je naar de inloop komt meenemen. Heb je de strippenkaart niet bij je, dan brengen we de uren dat je komt via aan aparte factuur in rekening. Ben je de strippenkaart kwijt, dan komen de openstaande strippen te vervallen. Dat is zonde, dus bewaar ‘m goed! De strippenkaart is niet inwisselbaar voor geld, stoffen of andere producten en diensten van Studio Jurk.

Artikel 10 – Een les is vol
Als een cursus, workshop of inloop vol is, wordt dit vermeld op de website. Mocht er om technische redenen onverhoopt een dubbele inschrijving plaats vinden waardoor je deelname niet door kan gaan, dan wordt je hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Je kunt je weer opgeven voor de volgende periode of een andere cursus, workshop of inloop in diezelfde periode.

Artikel 11 – Elke 9 weken opnieuw inschrijven
Je schrijft je in voor een cursus van 9 weken. Daarna moet je jezelf weer opnieuw opgeven voor een volgende cursus van 9 weken. Je kunt zo vaak meedoen als je wil, maar jouw inschrijving loopt niet automatisch door, tenzij je jezelf bij aanvang van een nieuw cursusjaar voor een heel jaar hebt opgegeven. Als je een plekje hebt in de cursus “de Jurk, of iets anders…” dan heb je het eerste recht om je plekje, op dat tijdstip, de volgende periode te behouden.

Artikel 12 – Resultaat
Wij garanderen niet dat je al jouw projecten af kunt maken binnen de negen weken van een cursus of binnen de tijd van een workshop. Dit is namelijk afhankelijk van je eigen tempo, vaardigheden, talent en moeilijkheidsgraad van het project.

Artikel 13 – Vervallen van een les
Bij ziekte of afwezigheid van de docent zoeken wij naar passende vervanging. Lukt dit niet, dan wordt de les per mail of telefonisch afgelast. Deze les mag uiteraard worden ingehaald. In geval van een workshop wordt een nieuwe datum voor de workshop gepland. In overleg kan je de les dan op een ander moment inhalen. Bij annulering van een cursus, door langdurige afwezigheid van de docent (drie of meer lessen), vindt restitutie van het resterende lesgeld plaats.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid
Studio Jurk is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers aan de cursus, workshops of inloopmomenten.

Gebruik van naaibenodigdheden, gereedschap, machines en andere apparatuur is op eigen risico. Studio Jurk is niet aansprakelijk voor verwondingen of lichamelijk letsel die een deelnemer aan een cursus, workshop of inloop oploopt door (oneigenlijk) gebruik, door hem/haarzelf of een ander.

Artikel 15 – Intellectueel eigendom
Tijdens de les maak je gebruik van de patronen, het cursusmateriaal en lesmethoden van Studio Jurk en/of patronen van derden. Het eigendomsrecht op de eigen patronen, bijbehorende werkbeschrijvingen, cursusmateriaal, lesmethoden en -inhoud is van Studio Jurk en blijft bij Studio Jurk. Dit betekent dat je deze niet zonder schriftelijke toestemming van ons mag kopiëren, doorverkopen of gebruiken voor andere commerciële doeleinden. Per workshop of cursus heb je recht op het gratis gebruik van één van onze patronen en indien van toepassing het bijbehorende cursusmateriaal. Wil je meerdere patronen overnemen, dan brengen we daar kosten voor in rekening. De copyright van de patronen van derden ligt bij hen. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid daar als zodanig mee om te gaan. 

Artikel 16 – Klachtenregeling

Wij beschikken over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelen de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Studio Jurk, nadat de cursist de klacht heeft geconstateerd. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. We bewaren onze klachten voor een periode van minimaal 1 jaar.

Bij Studio Jurk ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen – gerekend vanaf de datum van ontvangst – beantwoord. We handelen je klacht binnen 4 weken af. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Studio Jurk binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient je je allereerst te wenden tot Studio Jurk. Leidt dit uiteindelijk niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil voor onafhankelijke bemiddeling aan te melden bij Stichting WebwinkelKeur. Het oordeel van Webwinkelkeur is voor ons bindend. Eventuele consequenties worden door Studio Jurk snel afgehandeld.

Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Een klacht schort de verplichtingen van Studio Jurk niet op, tenzij wij dat schriftelijk anders aangeven.

Artikel 17 – Ontzeggen van deelname

Wij behouden ons het recht voor om een deelnemer de deelname aan een workshop, cursus of inloop te ontzeggen, als wij daar gegronde redenen toe hebben. Onder gegronde redenen verstaan wij het uitblijven van betaling. Gewelddadig en anderszins ongewenst gedrag richting ons en/of mede deelnemers. Maar ook het missen van te veel lessen in de (basis)cursus en/of andere meerdaagse workshops, waardoor de snelheid, structuur en kwaliteit van onze lessen voor de andere deelnemers in het gedrang komt. Let op: de verantwoordelijkheid voor tijdige betaling, persoonlijke houding en gedrag en/of het missen van te veel lessen ligt in dit geval bij de deelnemer, daarom vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.

Tot slot
Heb je vragen over de voorwaarden? Neem dan contact met ons op.

 

 

Deel 2: algemene voorwaarden ‘winkel’ Studio Jurk

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping

Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel   9 – De prijs

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

Artikel 11 – Levering en uitvoering

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 – Betaling

Artikel 14 – Klachtenregeling

Artikel 15 – Geschillen

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam: Studio Jurk

Vestigings- en bezoekadres: Groesbeeksedwarsweg 263, 6521 DK Nijmegen

Telefoonnummer: (024) 20 60 883 – bereikbaar op ma t/m za van 9:00-12:00u

E-mailadres: info@studiojurk.nl

KvK-nummer: 59386231

Btw-identificatienummer: NL853453846B01

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 • Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 • Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 • Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 • Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 • Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 • Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 • Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 • Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 • Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 • Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 • Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
 • Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • de eventuele kosten van verzending;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
  • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
  • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
  • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 1. de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 2. de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 3. de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
 7. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 10. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 11. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 12. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

 

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 • De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 1. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; die naar de specificaties van de consument zijn vervaardigd (maatwerk).
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten en tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 8. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 • Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
 1. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
 2. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
 3. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 – De prijs

 • Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 • In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 • Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 • Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 • De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 • Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 • Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden.
 • Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan de ondernemer schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
 • De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 • De garantie geldt niet indien:
  1. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  2. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van de ondernemer en/of op de verpakking behandeld zijn;
  3. De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 • De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 • Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij consument akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op een schadevergoeding.
 2. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 • In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 • Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 • Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging

 • De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:
  1. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;
  2. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;
  3. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Verlenging

 • Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.
 • In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 • Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 • Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur

 • Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 3. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 – Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens
 6. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer je klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het je vrij om je klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.
 7. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 8. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

 

Artikel 15 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

 

Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.