Je hebt een klacht

Heb je een klacht over een van onze producten of diensten? Dat is vervelend! We vinden het belangrijk dat je contact met ons opneemt via info@studiojurk.nl om je klacht bij ons kenbaar te maken. Hopelijk komen we er danĀ samen uit. Lukt dat onverhoopt niet, dan houden we vast aan deze klachtenprocedure:

Als je een klacht hebt over de overeenkomst die wij zijn aangegaan voor een product of dienst, dan meld je deze altijd eerst bij ons = Studio Jurk. Nadat je de klacht hebt geconstateerd moet deze binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Studio Jurk. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. We bewaren onze klachten voor een periode van minimaal 1 jaar.

De klacht wordt door ons altijd vertrouwelijk behandeld. Je krijgt binnen 14 dagen een reactie. We handelen je klacht binnen 4 weken af. Misschien hebben we meer tijd nodig om te onderzoeken wat er gebeurd is en hoe we dit kunnen oplossen. Ook dat laten we je dan binnen 14 dagen weten, inclusief de inschatting van wanneer we je meer duidelijkheid en/of uitsluitsel kunnen geven. Een klacht schort onze verplichtingen niet op, tenzij wij dat schriftelijk anders aangeven.

Leidt dit uiteindelijk niet tot een oplossing, dan is het mogelijk om je geschil voor onafhankelijke bemiddeling aan te melden bijĀ Stichting WebwinkelKeur. Het oordeel van Webwinkelkeur is voor ons bindend. Eventuele consequenties worden door Studio Jurk snel afgehandeld.